Osobné údaje a soubory cookies

Osobné informácie:

Informácie, ktoré nám nahlásite, sú použité na zaistenie správneho spracovania Vašej objednávky. Umožnia nám čo najlepšie pripraviť Vašu zásielku, odoslať ju v čo najkratšom termíne a informovať Vás o jej priebehu. Tieto informácie sú dokonale chránené. Vďaka nám môžete získať ponuky našej alebo iných spoločností formou e-mailu, telefonicky alebo písomne.  

Cookies :

Takzvané „cookies“ Vám umožnia zistiť viac o pôvode a použití informácii, o prezeraní spracovaných počas Vaše návštevy nášho webu a o Vašich právach.

To je dôležité pre tých, ktorí chcú mať pozitívnu skúsenosť a dôveru v naše služby a v nás, pretože si prajeme dať Vám presné a kompletné odpovede na Vaše otázky týkajúce sa návštevy našich webových stránok a brať zreteľ na Vaše priania.  

Pri zhliadnutí našich webových stránok môžu byť informácie týkajúce sa prezerania Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartphone atď.) na našom webe uložené do súborov „Cookies“ inštalovaných do Vášho zariadenia. Okrem toho sme schopní zakúpiť reklamné priestory priamo alebo prostredníctvom našich poskytovateľov (reklamných agentúr, reklamných produkcií) za účelom podporenia našich aktivít a našich ponúk na webových stránkach a aplikáciách  tretej strany pomocou reklamných obsahov (textov, grafov, animácií, videí atď.) šírených týmito stránkami. Iba vydavateľ cookie môže čítať alebo upravovať informácie, ktoré obsahuje.

1) Cookies, ktoré vysielame na našom webe  

Po pripojení na náš web www.vypredaj-zlavy.sk môžeme na základe Vašej voľby (pozri bod 7 – Vaše voľky týkajúcej sa cookies“) inštalovať rôzne cookies do Vášho zariadenia, čo nám umožní rozpoznať prehliadač Vášho zariadenia počas doby platnosti dotyčnej cookie.

Tieto Cookies nám umožňujú:

vypracovanie štatistik, početnosti návštevnosti a použitie rôznych súčastí tvoriacich náš web (navštívené kategórie, obsahy a prechádzania) za účelom zvýšenia významu a ergonómie našich služieb;
prispôsobiť vzhľad našich webových stránok preferovanému zobrazeniu Vášho zariadenia (použitý jazyk, rozlíšenie obrazovky, použitý operačný systém apod.) pri Vašich návštevách nášho webu, v závislosti na hardware a software vizualizácie alebo načítanie, ktoré Vaše zariadenie obsahuje;
uložiť informácie týkajúce sa formulára, ktorý ste vyplnili na našich stránkach (registrácia alebo prístup do Vášho účtu) alebo týkajúce sa produktov, služieb či informácií, ktoré ste si zvolili na našich stránkach (predplatené služby, obsah nákupného košíka atď.);
sprístupniť Vám vyhradené a osobné priestory nášho webu, ako napríklad Váš účet, vďaka heslám a údajom, ktoré ste nám prípadne zverili už skôr;
realizovať bezpečnostné opatrenia, ihneď ako ste vyzvaní sa znovu prihlásiť k danému obsahu alebo službe po určitom časovom úseku.  

2) Cookies vysielané tretími stranami pre používateľov nášho webu

Reklamné obsahy (grafiky, animácie, videá, atď.) obsiahnuté v našich reklamných priestoroch môžu obsahovať Cookies vysielané tretími stranami.  Vysielanie a použitie týchto cookies tretími stranami podlieha ochrannej politike osobného života tretích strán.

Tieto Cookies im umožňujú počas svojej doby platnosti:

vyčísliť počet zobrazení reklamných obsahov vysielaných prostredníctvom našich reklamných priestorov, identifikovať reklamy a zobrazenia, počet používateľov, ktorí klikli na každú reklamu, vďaka čomu možno spočítať množstvo vyplývajúce z tejto skutočnosti a vytvoriť;
rozpoznať Vaše zariadenie pri následnom prezeraní akéhokoľvek iného webu či služieb, kde títo inzerenti alebo tretie strany tiež vysielajú cookies, a v prípade potreby prispôsobiť tieto weby a služby tretej strany alebo šírenej  reklamy prezeraniu Vášho zariadenia, ktoré im môže byť známe;
umožniť sledovať rôzne zariadenia (tablet, počítač, mobilný telefón) Vášho prezerania

3) Cookies nami vysielané na weboch obsahujúcich naše reklamy

Len čo sa dostanete na stránku či aplikáciu obsahujúcu reklamu Blancheporte, môže toto hlásenie obsahovať cookie. Je možné, že s výhradou Vašich volieb bude toto cookie uložené do Vášho zariadenia a nám sprostredkuje rozpoznanie prezerania Vášho zariadenia po dobu dĺžky platnosti daného cookie.

Tieto Cookies sú použité: 

na vyčíslenie počtu zobrazení a aktiváciu našich reklamných priestorov vysielaných na weboch tretích strán, identifikovanie týchto obsahov a týchto webov, určenie počtu používateľov, ktorí klikli na každý obsah;
na vypočítanie množstva týkajúceho sa aktérov reťazca vysielajúceho reklamy (reklamné agentúry, reklamné produkcie, webové prostriedky vysielania) a vytvorenie štatistík;
na prispôsobenie vzhľadu stránok, ku ktorým vedie jeden z našich reklamných obsahov;
podľa preferencií zobrazenia Vášho zariadenia (použitý jazyk, rozlíšenie obrazovky, použitý operačný systém apod.) pri Vašich návštevách nášho webu, v závislosti na hardware a software vizualizácie alebo načítania, ktoré Vaše zariadenie obsahuje;
v závislosti na lokalizačných údajoch (zemepisná dĺžka a šírka), ktoré nám sú prenášané (alebo našim poskytovateľom) pomocou Vášho zariadenia po predchádzajúcom súhlase;
na sledovanie následného prezerania webov/aplikácií alebo iných reklamných obsahov, kde vysielame cookies na Vašom zariadení.   

4) Cookies "Flash"©  od "Adobe Flash Player"™

 

"Adobe Flash Player"™  predstavuje počítačovú aplikáciu, ktorá umožňuje rýchly vývoj dynamického obsahu za použitia programovacieho jazyka "Flash".  Flash (a aplikácie rovnakého typu) ukladá parametre, preferencie a použitie týchto obsahov pomocou technológie podobnej cookies.   Avšak "Adobe Flash Player"™ spravuje tieto informácie a Vaše voľby cez iné rozhranie, než to ktorým je zabezpečený Váš prehliadač.

Pokiaľ Vaše zariadenie dokáže zobraziť obsahy vyvinuté Flash jazykom, vyzývame Vás k použitiu Vašich nástrojov na spravovanie cookies Flash priamo z webu Web d'Adobe: http://www.adobe.com/sk/. 

5) Aký je zmysel zobrazovania reklám prispôsobených Vášmu prezeraniu?

Naším cieľom je predstaviť Vám tie najviac relevantné reklamy. K tomuto účelu technológie cookies umožňuje určiť v reálnom čase akú reklamu zobraziť na zariadení, v závislosti na nedávnom prezeraní jednej alebo viac webových stránok či aplikácií.  

Váš záujem o reklamné obsahy, ktoré sa zobrazujú na Vašom zariadení pri otvorení webovej stránky, často určuje reklamné prostriedky na využívanie služieb, veľakrát poskytované používateľom zdarma. Bezpochyby by ste radšej videli zobrazenie reklám, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom ako tie, o ktoré sa vôbec nezaujímate. Rovnako tak inzerenti rozosielajúci svoje reklamy by radi zobrazovali svoje ponuky tým používateľom, ktorí o ne majú záujem.   

6) Ak zdieľate používanie Vášho zariadenia s ďalšími osobami

Nemôžeme Vám s istotou zaručiť, že služby a reklamy určené pre Vaše zariadenie zodpovedajú Vášmu vlastnému použitiu tohto zariadenia a nie jeho použitiu iným používateľom.   

Zdieľané používanie Vášho zariadenia spolu s ďalšími osobami a konfigurácia parametrov prehliadača s ohľadom na cookies podlieha Vašej slobodnej voľbe a Vašej zodpovednosti.

7) Vaše voľby týkajúce sa cookies

Na spravovanie cookies je Vám ponúknutých viac možností. Všetky nastavenia, ktoré môžete vykonať, možno prispôsobiť Vášmu prehliadaniu na internete a Vašim prístupovým podmienkam pre niektoré služby vyžadujúce použitie Cookies. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť zmeniť Vaše prianie, pokiaľ ide o cookies, pomocou prostriedkov uvedených nižšie.

Voľby, ktoré Vám sú ponúknuté prostredníctvom Vášho prehliadača:

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa cookies ukladali do Vášho zariadenia alebo aby naopak boli zamietnuté, buď systematicky alebo na základe ich vydavateľa. Môžete tiež nastaviť prehliadač tak, aby akceptoval alebo odmietal cookies ponúkané pravidelne pred tým, ako budú uložené do Vášho zariadenia. Pre viac informácií si preštudujte tému „Ako správne previesť voľbu v závislosti na používanom prehliadači?“

Súhlas s Cookies
Uloženie cookies do Vášho zariadenia je predovšetkým podriadené vôli používateľa zariadenia, nakoľko ten môže kedykoľvek a zdarma zvoliť či zmení voľby, ktoré mu sú ponúknuté prostredníctvom prehliadača.

Ak ste súhlasili s prijatím cookies do Vášho zariadenia, cookies obsiahnuté na stránkach a zhliadnuté obsahy môžu byť dočasne uložené na miesto vyhradené vo Vašom zariadení. Tu sú čitateľné výhradne pre ich vydavateľov.

Odmietnutie Cookies
Ak do Vášho zariadenia odmietnete uloženie cookies, ktoré vysielame, alebo ak odstránite tie, ktoré sme tu uložili, nebudete môcť ďalej používať niektoré funkcionality, ktoré sú nutné na prezeranie určitých častí nášho webu. Tak by to bolo v prípade, pokiaľ by ste sa pokúšali dostať k našim obsahom alebo službám, ktoré vyžadujú Vašu identifikáciu. Ďalej by tak tomu bolo vtedy, ak by sme nemohli rozpoznať typ prehliadača používaného Vaším zariadením, jeho parametre jazyka alebo zobrazenia či zem, v ktorej sa Vaše zariadenie zdá byť pripojené k Internetu.

V prípade potreby sa zriekame všetkej zodpovednosti za dôsledky spôsobené poruchov fungovania našich služieb v dôsledku odmietnutia či odstránenia cookies, ktoré sú pre fungovanie týchto služieb nevyhnutné.

Ako správne vykonať voľbu v závislosti na používanom prehliadači?
Pre spravovanie cookies a Vašich volieb sa konfigurácia každého prehliadača odlišuje. Je popísané v menu nápovedy Vášho prehliadača, vďaka čomu môžete zistiť, akým spôsobom zmeniť Vaše priania týkajúce sa cookies.

Pre deaktivovanie cookies :

s prehliadačom Internet Explorer,
otvorte menu "Nástroje", zvoľte tému "Možnosti Internetu", kliknite na záložku "Zabezpečenie", potom "Vlastná úroveň"
s prehliadačom Mozilla,
otvorte menu "Nástroje", zvoľte tému "Možnosti", kliknite na záložku "Súkromie", potom zrušte zaškrtnutie políčka „Prijímať cookies“.
s prehliadačom Chrome,
otvorte menu "Nástroje", zvoľte tému "Možnosti", kliknite na záložku "Zobraziť rozšírené nastavenie", potom kliknite na tlačidlo "Nastavenie obsahu...“, kliknite na záložku "Cookies", ďalej zaškrtnite políčko "Blokovanie bez výnimky všetkých súborov tretích strán“ (Dve okná môžete zavrieť kliknutím na krížik alebo na „Zavrieť“).
s prehliadačom Safari,
otvorte menu "Nástroje", zvoľte tému "Preference...“, kliknite na záložku "Bezpečnosť“, potom zaškrtnite  "Nikdy" na otázku "Akceptovať cookies". Potom ho zatvorte atď.

Prihlásenie
Registrovať
Zabudnuté heslo
Zabudnuté heslo